Kaya dan Miskin, Mana yang Lebih Utama?

Ibnu Hazm al-Andulisy dalam kitabnya, al-Ushul wa al-Furu’ (1/108) menyinggung tentang kaya dan miskin, mana yang lebih utama?. Menurut beliau, kaya dan miskin tidak menentukan kemuliaan. Kemuliaan hanyalah ditentukan oleh amal kita. Siapa yang paling bertaqwa kepada Alloh dia lah...